MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.Madde TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: HANZADE PESTİL KÖME - KADRİYE YAŞAR
Adresi:  Karaer Mah. Atatürk Cad. No:43/A Merkez Gümüşhane
Telefon: 0552 152 00 29

Eposta: bilgi@hanzadepestil.com

ALICI BİLGİLERİ

İsim Soy isim:

Telefon:

Adres:

2.Madde: MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusunu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.hanzadepestil.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimine dair 6502 sayılı TüketicininKorunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır.

3. Madde: SATIŞA KONU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli belirtildiği gibidir:

ÜRÜN ADICİNSİADETSATIŞ BEDELİ (KDV Dahil)TEMİN SÜRESİ
     
Sipariş Tutarı:……………
Ödeme Şekli: 

Teslimat, ALICI’nın vermiş olduğu adrese kargo ile yapılacaktır. Kargo SATICI’ya aittir. Şu kadar ki SATICI kendi belirleyeceği çeşitli dönemlerde kargo bedelini ALICI’ya yansıtabilir.

4.Madde: GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI'ya ait www.hanzadepestil.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen işbu mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin www.hanzadepestil.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- İşbu mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI'ya ulaşmasını takip eden yasal 30 ( otuz ) günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu 30 ( otuz ) günlük süre içinde ALICI'nın yukarıda bilgisi yer alan adresine kargo ile teslim edilir.

4.3- İşbu mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesi ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI'ya aittir. ALICI, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde bir sorun gördüğünde, garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için ve/veya talep ve şikayetlerini de iletmek istemesi halinde yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adresleri aracılığı ile SATICI'ya bilgilendirmede bulunabilir.

4.4- İşbu mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5- İşbu mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI'ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI'dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6- ALICI tarafından, işbu mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka'ya ait ATM cihazından ya da şubesinden 'hesaba yatırma' şeklinde yapılması durumunda, ürün/ürünlerin bedelinin ön bilgilendirme formunda ve mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI'nın bilgi@hanzadepestil.com  e-posta adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Bu ödeme şeklinde, banka tarafından havale ve/veya EFT ücreti ve benzer isimler altında alınacak ek ücretler ürün satış fiyatına dahil olmayıp, ALICI’ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli satış sözleşmesine konu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 ( üç ) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/ürünlerden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formu ile satın aldığı ürünü/ürünleri yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI'ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.9- ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10- SATICI sipariş vermek için kullanılan www.hanzadepestil.com alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI'ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.11.   18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan velilerinin/vasilerinin yazılı muvafakati olmaksızın alış-veriş yapamaz.

4.12. SATICI sözleşmeye konu ürün/ürünlerin daimi kalitesini sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmakla beraber, uygun saklama koşullarında muhafaza edilmeyen ve/veya belirtilen raf ömür sürelerinden sonraki bir tarihte tüketilen ürünlere ilişkin garanti vermemektedir.

4.13.  SATICI mevsimsel hammadde temini zorluğu ve benzeri sebeplerden ötürü ürün çeşitliliğindeki farklılıklar ve ürünlere ilişkin görsel tasarım değişikliklerinden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.14. SATICI ürünleri, Kalite Güvence ve Türk Gıda Kodeksi Ürün Hijyen Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

4.15. ALICI işbu web sitesinden satın alma işlemi yaparken vermiş olduğu kişisel bilgilerinin SATICI tarafından, ürün ve faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Madde hükümlerinde belirtilen koşullara uygun olarak alındığını ve Kanun’un 8. ve 9. Madde hükümlerinde belirtilen koşullara uygun olarak aktarılabileceği hususunda bilgilendirildiğini, www.hanzadepestil.com web sitesinde bulunan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması’na ilişkin Veri Politikası&Gizlilik Metni’ni okuduğunu, kişisel bilgilerinin kullanılmasına açık rıza verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.16. Kredi Kartı ödemeleri SSL standartlarında güvenlik yazılımlarıyla gerçekleştirilmekte olup, bilgiler en yüksek düzeyde korunmaya çalışılacak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece SATICI tarafından kredi kartı bilgileri kayıt altına alınmayacaktır.

SATICI kredi kartı ve kişisel bilgilerin güvenliği için; teknik gelişmeler çerçevesinde tüm önlemleri alma ve özen gösterme gayretinde olup, ALICI’nın kredi kartı ve kişisel bilgilerinin güvenliği için şifre bilgilerini koruma, antivirüs programı kullanma, siteden güvenli çıkış gibi hususlarda özenli davranması gerekmektedir. ALICI kusuru veya ihmali nedeniyle oluşan dolaylı ya da doğrudan zararlardan SATICI sorumlu tutulamaz.

4.17.  www.hanzadepestil.com üzerinden sağlanan bazı ürünlerin satışı belirli bir süreyle veya stokla kısıtlanmış olabilir. Bu nedenlerle, satın alınan ürünün tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, ALICI söz konusu ürünün yerine geçmek ve ürünün bedeliyle sınırlı olmak kaydıyla web sitesinde yer alan başka bir ürünün teslimini talep edebileceği gibi, ücret iadesini de talep edebilir.

5.Madde: CAYMA HAKKI

ALICI, işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört ) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI'ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI'ya iade edecektir. SATICI'nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Cayma hakkının kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI'ya teslim edilen ürünün(lerin) Kargo aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile ALICI tarafından SATICI'ya iadesi gerekmektedir.

Şu kadar ki, ALICI'nın işbu ön bilgilendirme formuna konu siparişini gerçekleştirdiği ürün/ürünler niteliği itibariyle (çabuk bozulabilecek/açılması ile tüketilen) işbu ön bilgilendirme formunun 6. Maddesinde yer alan Cayma Hakkına Kullanılamayacak Ürünler'de belirtilen ürünlerden olduğundan ALICI'nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

6.Madde: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7.Madde: YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

8.Madde: YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.